Persoonsgegevens zorgontvanger


Persoonsgegevens mantelzorgerMantelzorgondersteuning
Het Steunpunt Mantelzorg ondersteunt mantelzorgers met cursussen, bijeenkomsten, informatie en advies.
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u de volgende vragen over uw mantelzorg in te vullen:

Verklaring en toestemming

Hierbij verklaren wij dat bovengenoemde mantelzorger acht uur per week gedurende een periode van ten minste drie maanden zorg verleent aan bovengenoemde zorgvrager. Hierbij geven bovengenoemde mantelzorger en zorgontvanger toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken in het registratiesysteem KeDo van Welzijn Noordwijk (Steunpunt Mantelzorg) en GroupIT van Groupcard B.V. De gegevens worden alleen gebruikt voor werkdoeleinden van Welzijn Noordwijk en voor de verwerking van de mantelzorgpas. Voor meer informatie over de registratie van uw gegevens, verwijzen we u naar het privacyreglement op de volgende websites: www.welzijnnoordwijk.nl en www.mantelzorgpasnoordwijk.nl

Aldus naar waarheid ingevuld

* verplicht


In Samenwerking met:

Mantelzorgpas Noordwijk is in samenwerking met:
WSN Gemeente Noordwijk
      GROUPCARD
 Naar boven