Persoonsgegevens zorgontvanger  Persoonsgegevens mantelzorger
  Mantelzorgondersteuning

  Mantelzorgondersteuning van Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout biedt informatie en advies en ondersteunt mantelzorgers
  zowel met persoonlijke gesprekken als met bijeenkomsten.

  Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u de volgende vragen over uw mantelzorg in te vullen:


  Verklaring en toestemming

  Hierbij verklaren wij dat bovengenoemde mantelzorger acht uur per week gedurende een periode van ten minste drie
  maanden zorg verleent aan bovengenoemde zorgvrager. Hierbij geven bovengenoemde mantelzorger en zorgontvanger
  toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken in het registratiesysteem KeDo van Wmo Adviescentrum
  Noordwijkerhout en GroupIT van Groupcard B.V. De gegevens worden alleen gebruikt voor werkdoeleinden van
  Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en voor de verwerking van de mantelzorgpas. Voor meer informatie over de
  registratie van uw gegevens, verwijzen we u naar het privacyreglement op de volgende websites: www.noordwijk.nl
  en www.mantelzorgpasnoordwijk.nl.

  Aldus naar waarheid ingevuld

  * verplicht


  Mantelzorgpas Noordwijk is in samenwerking met:
  WSN Gemeente Noordwijk
        GROUPCARD
   Naar boven