Helpende Hand

Voor mantelzorgers

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u samen met de zorgontvanger de gratis Mantelzorgpas aanvragen. Een persoonlijke blijk van waardering voor u als mantelzorger.

320x200-oma

Ben ik mantelzorger?

U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid, vriend of kennis. De zorg voor een naaste is vaak vanzelfsprekend. Misschien zorgt u voor uw dementerende moeder, uw partner met een chronische ziekte, een zoon of dochter met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals de opvoeding van een kind, valt er niet onder.

Kom ik in aanmerking voor de Mantelzorgpas?320x200-omameisje

U komt in aanmerking voor de gratis Mantelzorgpas Noordwijk als u aan 4 voorwaarden voldoet:

  1. U zorgt langdurig en onbetaald voor een zorgontvanger.
  2. De zorgontvanger woont in Noordwijk.
  3. De zorg tenminste een periode beslaat van drie maanden en gemiddeld tenminste acht uur per week duurt.
  4. De mantelzorger en de zorgontvanger toestemming geven voor de registratie van hun contactgegevens.

Aanvragen Mantelzorgpas

Steunpunt Mantelzorg Noordwijk

Mantelzorgen gaat niet vanzelf. Het Steunpunt Mantelzorg Noordwijk is er om u te ondersteunen door informatie en advies te bieden, mogelijkheid voor deelname aan themabijeenkomsten en cursussen of gewoon als luisterend oor.

Meer informatie

In Samenwerking met:

Mantelzorgpas Noordwijk is in samenwerking met:
Leef WSN Gemeente Noordwijk
      GROUPCARD
 Naar boven