Zorgpauze: vormen van ondersteuning!​

Samen eruit

Met zorgvrager en / of mantelzorger gezamenlijk iets ondernemen, op maat wat past bij de behoeften en verlangens van beiden, teneinde momenten van welbevinden te bieden.

Bezoek

De mantelzorger ontvangt een medewerker thuis die tijdelijk de zorg voor de zorgvrager overneemt. Deze aanwezigheidszorg kan ook worden geboden door medewerkers met specifieke ervaring met het begeleiden van mensen met beginnende vormen van dementie.

Zorg aan huis

De mantelzorger ontvangt een zorgmedewerker thuis die tijdelijk de zorg voor de zorgvrager overneemt.

Huishoudelijke ondersteuning

Onder de taken voor huishoudelijke ondersteuning wordt verstaan:

  1. Het uitvoeren van lichte en/of zware huishoudelijke taken;
  2. Het beschikken over schone en draagbare kleding.

Aanwezigheid in de nacht

Er is iemand aanwezig in huis die in de nacht waakt.
De zorgverlener blijft dan slapen, houdt een oogje in het zeil en kan direct actie ondernemen als dat nodig is. Bijvoorbeeld om te helpen met een toiletgang of met het innemen van medicijnen of te controleren of alles in orde is.

Uit logeren

De zorgvrager verblijft één nacht en dag in het woon-zorg centrum. Dit kan in de variant zonder zorg of met lichte zorg (maximaal ZZP3).

Activiteiten

De zorgvrager is één of meerdere dagdelen aanwezig bij de dagbesteding.

Spitsuurbegeleiding

Een medewerker neemt voor een betrekkelijk korte periode het contact en de zorg voor het kind op zich of neemt bepaalde huishoudelijke taken waar.


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Mantelzorgpas Noordwijk is in samenwerking met:
WSN Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout Gemeente Noordwijk
      GROUPCARD
 Naar boven